Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Unrealizable
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viacherrykiss cherrykiss
Unrealizable
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Unrealizable
0805 be49 390
Unrealizable
5750 79a8 390
Reposted fromhairstyles hairstyles viamaybeimcrazy maybeimcrazy
Unrealizable
7604 f1cd 390
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaunattainable unattainable
Unrealizable
Unrealizable
Unrealizable
6926 8c12 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viacherrykiss cherrykiss
Unrealizable
8699 58bd
Reposted fromdusielecc dusielecc viacytaty cytaty
Unrealizable
Unrealizable
2346 6983 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Unrealizable
Nie wiem, czy ty to czujesz, ale z każdym rokiem kocham cię o 365 dni mocniej, a w latach przestępnych aż o 366!
— Borszewicz
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
Reposted fromnokturnal nokturnal viacherrykiss cherrykiss
Unrealizable
Unrealizable
TY, nie trać mnie.
— nawet jeśli chcesz końca i masz rację.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
3398 1178 390
Reposted fromSphinx Sphinx viamaybeimcrazy maybeimcrazy
Unrealizable
Bo miłość, to taki standard,
taki cud i miód, evergreen.
Ile jest ten serca stan wart
wiem, bo co rano się budzę z nim.

Bo miłość, to taki temat
do śpiewania na głosy dwa.
By przed nim zwiać rady nie ma,
więc improwizuj go tak, jak ja!
— Wojciech Młynarski, "Taki cud i miód"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Unrealizable
7222 ab05 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacherrykiss cherrykiss
Unrealizable
Nie trzeba od razu zmieniać świata, tylko ten kawałek wokół siebie.
— David Nicholls – Jeden dzień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
6632 ed8b 390
Reposted from009 009 viamaybeimcrazy maybeimcrazy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl